Bạn cần kích hoạt javascript để thực hiện chức năng này Hướng dẫn sử dụng website
Cách tra cứu vận đơn trên website

Ngày tạo: 00:56 25/07/2020

 Bước 1:

- Đăng nhập website: bằng tài khoản đặt sách.

Bước 2

Vào mục Sách đã/ đang mua

- Vào mục phím chức năng để theo dõi vận đơn


Bản quyền thuộc về Y học online 2020. All Rights Reserved