Bạn cần kích hoạt javascript để thực hiện chức năng này Hướng dẫn sử dụng website
Cách sử dụng mã thời gian đọc sách

Ngày tạo: 21:23 27/07/2020

Bước 1:

- Đăng nhập website: bằng tài khoản đặt sách.

Bước 2

Vào mục Nhập mã thời gian

- Nhập mã thời gian để sử dụng


Bản quyền thuộc về Y học online 2020. All Rights Reserved